Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr VIII/46/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.02.2007 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Spółka z o.o. z siedzibą w Lędzinach o kwotę 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) i objęcie w podwyższonym kapitale przez gminę Lędziny 1 000 (słownie: jednego tysiąca) nowych udziałów o wartości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy, które zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:27
Liczba odwiedzin strony: 928 (ostatnie odwiedziny 2020.08.01 23:08:07)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny