Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr X/62/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 21.03.2007 w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nieinwestycyjnej części Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" po uzyskaniu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG oraz zapewnienia trwałości projektu po ustaniu dofinansowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zobowiązać burmistrza miasta do zabezpieczenia wkładu własnego gminy Lędziny na realizację nieinwestycyjnej części Kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" po uzyskaniu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.

§2

Zobowiązać burmistrza miasta do zabezpieczenia w budżecie gminy Lędziny środków na zapewnienie trwałości projektu po ustaniu dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG w okresie przewidzianym w umowie finansowej.

§3

Okres realizacji zadania obejmuje lata 2009-2011.

§4

Całkowita wartość zadania wynosi 6 506 147,93 zł brutto, z czego:

 1. współfinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 5 530 225,74 zł;
 2. udział własnych środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w §1, wynosi 975 922,19 zł.

§5

 1. Harmonogram finansowy projektu w latach 2008-2011 określa uchwała Rady Miasta nr X/61/07 z dnia 21.03.2007 r.
 2. Harmonogram finansowy części nieinwestycyjnej projektu przedstawia się następująco:
  Wyszczególnienie Lata realizacji
  2008 2009 2010 2011 Razem
  Nakłady całkowite, w tym: 448 184,00 845 838,00 749 364,00 236 048,00 2 279 434,00
  środki własne 67 227,60 126 875,70 112 404,60 35 407,20 341 915,10
  Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 380 956,40 718 962,30 636 959,40 200 640,80 1 937 518,90

§6

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:28
Liczba odwiedzin strony: 967 (ostatnie odwiedziny 2020.05.31 00:22:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny