Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XII/88/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2007 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w celu zawiązania jednoosobowej spółki gminy Lędziny z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20.12.1997 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997, nr 9, poz. 43 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zakład budżetowy działający pod nazwą Zakład Usług Komunalnych, zwany dalej Zakładem utworzony na podstawie uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXXVIII/220/2005 z dnia 30.06.2005 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych oraz zatwierdzenia statutu Zakładu Usług Komunalnych - przekształca się z dniem 1 września 2007 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką przez wniesienie na pokrycie kapitału zakładowego Spółki mienia likwidowanego Zakładu.

§2

Powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością Zakładu.

§3

Pracownicy przekształconego w Spółkę Zakładu stają się pracownikami Spółki.

§4

Szczegółowe czynności likwidacyjne będą przeprowadzane z uwzględnieniem art. 25 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104) oraz §68 i §69 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu ich w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. 2006, nr 116, poz. 783).

§5

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:29
Liczba odwiedzin strony: 1004 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:43)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny