Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XIII/96/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2007 w sprawie ustalenia opłat za usługi wywozu i składowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, świadczonych przez zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych na terenie gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 1997, nr 9, poz. 43 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Ustala się następujące stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Lędziny:
  1. wywóz i składowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie odpadów 20 03 01 - ryczałt liczony od osób zamieszkujących daną posesję w wysokości 7,48 zł netto za 1 osobę/m-c + 7% VAT
   • w przypadku prowadzonej indywidualnej segregacji stawka ryczałtowa wyniesie 75% stawki podstawowej tj. 5,61 zł netto za 1 osobę/m-c + 7% VAT,
  2. wywóz i składowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 za jeden pojemnik o pojemności 110 l i 120 l - 8,41 zł netto + 7% VAT,
  3. wywóz i składowanie odpadów z betonu, gruzu ceglanego o kodzie odpadów 17 01 01 - cena za składowanie 1 t zmieszanych odpadów z betonu, gruzu itp. niezawierających substancji niebezpiecznych wg cennika za unieszkodliwianie odpadów przez składowanie na Składowisku Odpadów Komunalnych w Tychach oraz opłaty za transport odpadów - 3,50 zł/km netto + 7% VAT,
  4. odbiór odpadów biodegradowalnych typu: ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty o kodzie odpadów 20 02 01 - 3,74 zł netto za 1 worek o pojemności 120 l + 7% VAT.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr CCLXXIV/12/01 z dnia 28.12.2001 r. w sprawie ustalenia cen ryczałtu za wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych na terenie miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:30
Liczba odwiedzin strony: 1084 (ostatnie odwiedziny 2020.05.31 00:24:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny