Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XIII/99/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2007 w sprawie przetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanych stanami "0" oraz fundamentem budynków wielomieszkaniowych położonych w Lędzinach przy ul. Długosza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na przetargową sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Lędziny, zabudowanych 13 stanami "0" oraz fundamentem budynków wielomieszkaniowych, oznaczonych jako działki o numerach:

  • 2486/69 o pow. 2 090 m2, zapisana w KW 21882 SR Tychy,
  • 2487/69 o pow. 9 139 m2, zapisana w KW 21882 SR Tychy,
  • 2127/70 o pow. 1 969 m2, zapisana w KW 7092 SR Tychy,

położonych w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 5 przy ul. Długosza (w rejonie osiedla PKP).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:30
Liczba odwiedzin strony: 888 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:39:34)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny