Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2007 roku

Uchwała nr XXI/144/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.12.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. 2007 nr 14 poz. 89), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, zgodnie z uchwałą nr LIV z dnia 17.12.2007 r. Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach (stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) a polegające na:

  1. zastąpieniu w zał. nr 2 pkt 1 do Statutu wyrazów "Gimnazjum nr 2 - Lędziny ul. Hołdunowska" wyrazami "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka Lędziny, ul. Hołdunowska 72",
  2. zastąpieniu w zał. nr 2 pkt 7 wyrazów "Zespół Pielęgniarskiej Opieki Środowiskowej" wyrazami "Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/144/07

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (212 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:33
Liczba odwiedzin strony: 841 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 19:46:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny