Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXII/146/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.01.2008 w sprawie wyboru członków komisji stałych Rady Miasta

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §60 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zatwierdzonego uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.10.2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Wybrać następujące osoby na członków komisji stałych Rady Miasta:

 • Komisja Budżetu, Finansów i Samorządności:
  • przewodnicząca komisji - Teresa Ciepły,
  • członkowie:
   1. Otylia Bubiak,
   2. Kazimierz Gut,
   3. Tomasz Noras,
   4. Krystyna Wróbel,
   5. Zdzisław Rudol,
   6. Ludwik Kubica,
 • Komisja ds. Infrastruktury:
  • przewodniczący komisji - Edward Żołna,
  • członkowie:
   1. Otylia Bubiak,
   2. Zofia Dudek,
   3. Kazimierz Gut,
   4. Alojzy Palka,
   5. Emil Piątek,
   6. Marian Ptaszkowski,
 • Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego:
  • przewodniczący komisji - Marian Ptaszkowski,
  • członkowie:
   1. Teresa Ciepły,
   2. Ludwik Kubica,
   3. Alojzy Palka,
   4. Zdzisław Rudol,
   5. Jerzy Żołna,
 • Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej:
  • przewodnicząca komisji - Krystyna Wróbel,
  • członkowie:
   1. Teresa Ciepły,
   2. Zofia Dudek,
   3. Kazimierz Gut,
   4. Marek Korba,
   5. Emil Piątek.

§2

Traci moc uchwała nr II/7/06 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wyboru członków komisji stałych z późniejszymi zmianami.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:33
Liczba odwiedzin strony: 1150 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:21)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny