Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXII/147/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 10.01.2008 w sprawie zmiany uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 61 poz. 710), na wniosek przewodniczącego Rady Miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmiany w uchwale nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2006 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, w poniższy sposób:

 1. §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  1. Wysokości diet odpowiednio wynoszą dla:
   1. przewodniczącego Rady Miasta - 77,23% podstawy określonej w pkt. 1,
   2. wiceprzewodniczących Rady Miasta - 61,80% podstawy określonej w pkt. 1,
   3. przewodniczącego komisji rewizyjnej - 56,63% podstawy określonej w pkt. 1,
   4. przewodniczącego komisji - 51,50% podstawy określonej w pkt. 1,
   5. radnego członka komisji rewizyjnej - 46,34% podstawy określonej w pkt. 1,
   6. radnego - 41,19% podstawy określonej w pkt. 1.
 2. §2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Diety radnych ulegają każdorazowo zmniejszeniu w przypadku:
   1. nieobecności na sesji Rady Miasta - 20% diety,
   2. nieobecności na posiedzeniu komisji - 10% diety,
   3. opuszczenia obrad rady miasta przed ich zakończeniem bez uzgodnienia z przewodniczącym - 20% diety.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:33
Liczba odwiedzin strony: 1181 (ostatnie odwiedziny 2020.10.21 21:32:24)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny