Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIII/155/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2008 w sprawie żądania zbycia nieruchomości w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 25, art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 231 §2 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zbyć za wynagrodzeniem na żądanie gminy Lędziny w trybie art. 231 §2 kodeksu cywilnego, na rzecz najemców gruntu, własność nieruchomości stanowiącej części działek gruntu nr 32 i 27, o łącznej pow. ok. 1 800 m2, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, karta mapy 2, zapisanej w księdze wieczystej 19070 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, będącej własnością gminy Lędziny, na której najemcy wznieśli garaże trwale związane z gruntem, o wartości znacznie przewyższającej wartość gruntu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:34
Liczba odwiedzin strony: 1054 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny