Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIII/157/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2008 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju gminy Lędziny do 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przystąpić do opracowania strategii rozwoju gminy Lędziny do 2020 r., która określi uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju miasta.

§2

Strategia rozwoju gminy Lędziny do 2020 r. powinna być spójna z regionalnymi i krajowymi dokumentami o charakterze strategicznym i programowym, a w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013.

§3

Traci moc uchwała nr XXXII/183/2005 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.01.2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Lędziny do opracowania dokumentów strategii, planów i programów działania w zakresie rozwoju lokalnego i rewitalizacji gminy do roku 2015.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:34
Liczba odwiedzin strony: 1016 (ostatnie odwiedziny 2020.07.31 07:20:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny