Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIV/160/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 8.02.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. ks. Kontnego, na okres 10 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na ponowne wydzierżawienie na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA, Pion Administracji Region Zarządzania Standardami i Zasobami - Południe w Katowicach nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 11 przy ul. ks. Kontnego, obejmującej część działki oznaczonej numerem 118/11o pow. 130 m2, zapisanej w KW 21882 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach - na okres 10 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.03.14
Data udostępnienia: 2008.03.14 22:45:34
Liczba odwiedzin strony: 1043 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:16)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny