Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXV/166/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008 w sprawie przekazania powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie remontu auli oraz adaptację pomieszczenia na multimedialną salę audiowizualną w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 47 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Przekazuje ze środków z budżetu gminy Lędziny na 2008 rok pomoc finansową dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu auli oraz adaptacji pomieszczenia na multimedialną salę audiowizualną Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

§2

Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane ze środków miasta Lędziny.

§3

Warunki przekazania pomocy i zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy gminą Lędziny a powiatem bieruńsko-lędzińskim.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.28
Data udostępnienia: 2008.03.22 23:30:25
Liczba odwiedzin strony: 999 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:15)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny