Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXV/171/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006, nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), na wniosek PGK "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47, Rada Miasta uchwala:

§1

Przedłuża się okres obowiązywania, dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lędziny, zatwierdzonej uchwałą nr XI/55/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PGK "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach, na okres 1 roku tj. od dnia 1.04.2008 r. do dnia 31.03.2009 r. dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.28
Data udostępnienia: 2008.03.22 23:30:26
Liczba odwiedzin strony: 1022 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny