Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXV/173/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz wysokości stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675) oraz art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. nr 155, poz. 1298 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustanowić stypendium sportowe burmistrza miasta Lędziny dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym przyznawane ze środków budżetu miasta Lędziny.

§2

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny oraz podstawę i sposób ustalania jego wysokości określa Regulamin stypendium sportowego burmistrza miasta Lędziny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/173/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (66 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.28
Data udostępnienia: 2008.03.22 23:30:26
Liczba odwiedzin strony: 1150 (ostatnie odwiedziny 2020.08.01 01:10:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny