Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXV/174/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.02.2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/145/08 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta oraz określenia zakresu ich działania

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §60 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Lędziny zatwierdzonego uchwałą nr XVII/117/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 11.10.2007 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonać zmian w §1 pkt 4 uchwały XXII/145/08, w którym w nazwie komisji wyraz "Opieki" zastępuje się wyrazem "Pomocy".

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.02.28
Data udostępnienia: 2008.03.22 23:30:26
Liczba odwiedzin strony: 1042 (ostatnie odwiedziny 2020.08.04 08:00:08)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny