Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXVII/180/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2008 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach" oraz zgłoszenia inwestycji do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

 1. Przystąpić do realizacji projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach".
 2. Zgłosić projekt, o którym mowa w §1 ust. 1, do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

§2

 1. Całkowita wartość zadania wynosi 5 960 354 zł brutto z czego:
  1. współfinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi 4 877 516 zł;
  2. udział własnych środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji wynosi 1 082 837 zł.
 2. Zabezpieczyć w budżecie miasta w poszczególnych latach środki na realizację przedmiotowej inwestycji w kwotach, wynikających z poniższego montażu finansowego:
  Lp. Realizacja Wartość w zł
  Razem w tym  
  Budżet gminy RPO
  1 do 31.12.2007 90 354 90 354 0
  2 rok 2008 10 000 10 000 0
  3 rok 2009 3 250 000 539 984 2 710 016
  4 rok 2010 2 610 000 442 500 2 167 500
  Ogółem 5 960 354 1 082 838 4 877 516

§3

Uchyla się uchwały Rady Miasta Lędziny:

 • nr X/61/07 z dnia 21.03.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu" oraz zgłoszenie programu do współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG,
 • nr X/62/07 z dnia 21.03.2007 r. w sprawie: zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nieinwestycyjnej części kompleksowego programu promocji zdrowia oraz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Lędzinach pn. "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu".

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.24
Data udostępnienia: 2008.05.12 23:05:28
Liczba odwiedzin strony: 963 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:16:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny