Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXVII/181/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.04.2008 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego po nazwą "Od aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez EFS

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Przystąpić do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Od aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez EFS.

§2

  1. Całkowita wartość projektu w roku 2008 wynosi 88 754,00 zł, z czego:
    • kwota 79 434,83 zł stanowi dotacja rozwojowa, która zostanie przekazana gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu,
    • kwota 9 319,17 zł stanowi wkład własny gminy, który zostanie wyasygnowany ze środków bieżących na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.24
Data udostępnienia: 2008.05.12 23:05:28
Liczba odwiedzin strony: 1061 (ostatnie odwiedziny 2020.08.02 04:29:27)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny