Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXVIII/191/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 15.05.2008 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Lędzinach w rejonie ul. Oficerskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Lędzinach, obręb Smardzowice, k. m. 2, w rejonie ul. Oficerskiej, tj. działek:

  • nr 169/1 o pow. 0,1286 ha, zapisanej w KW 1023 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
  • nr 170/1 o pow. 0,1286 ha, zapisanej w KW 1022 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
  • nr 265/1 o pow. 0,1310 ha, zapisanej w KW 34344 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
  • nr 264/1 o pow. 0,1287 ha, zapisanej w KW 7703 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
  • nr 102/1 o pow. 0,5110 ha, zapisanej w KW 45866 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach,
  • nr 281/1 o pow. 0,5441 ha, zapisanej w KW 9352 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.05.15
Data udostępnienia: 2008.05.29 22:48:58
Liczba odwiedzin strony: 953 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:06)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny