Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXIX/193/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.06.2008 w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §2 ust. 2, §3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2005 r. nr 146 poz. 1222 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić kwotę 480,00 zł jako wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Lędziny oraz ustalić wartość jednego punktu dla:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 6,50 zł,
  2. Kuchni Miejskiej - 6,50 zł,
  3. przedszkoli - 6,50 zł,
  4. szkół podstawowych - 6,50 zł,
  5. gimnazjów - 6,50 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Traci moc uchwała nr IV/22/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.07.2008 r.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.03
Data udostępnienia: 2008.06.16 21:25:04
Liczba odwiedzin strony: 1056 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:15:58)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny