Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXI/205/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2008 w sprawie udzielenia poręczenia przez gminę Lędziny pożyczek oraz pożyczki płatniczej zaciąganych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. w Lędzinach na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W celu zrealizowania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o. w Lędzinach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Lędziny" udzielić poręczenia zaciąganych przez spółkę pożyczek:

  1. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 6 381 000 zł,
  2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości 17 928 000 zł,
  3. pożyczki płatniczej do wysokości 8 432 000 zł, tj. 5% wartości dotacji (na prefinansowanie realizacji).

§2

Poręczenie obejmuje spłatę rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami i kosztami, przez cały okres spłaty pożyczek, tj.:

  1. dla pożyczki z NFOŚiGW lata 2012-2023,
  2. dla pożyczki z WFOŚiGW lata 2010-2020,
  3. dla pożyczki płatniczej lata 2013-2014.

§3

Spłata ewentualnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia następować będzie z dochodów własnych gminy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.24
Data udostępnienia: 2008.08.08 22:42:27
Liczba odwiedzin strony: 961 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:29:02)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny