Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXI/212/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.06.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Fredry, na okres jednego roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie osobie fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Fredry (na terenie Targowiska Miejskiego), obejmującej część działki oznaczonej numerem 2872/414 o pow. 67,50 m2, zapisanej w KW 19070 Sądu Rejonowego w Tychach jako własność gminy Lędziny - na okres jednego roku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.06.24
Data udostępnienia: 2008.08.08 22:42:27
Liczba odwiedzin strony: 892 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:28:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny