Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXIV/224/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. nr 146 poz. 1223 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić wysokość wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny w następujący sposób:

  1. wynagrodzenie zasadnicze - 5 850,00 zł,
  2. dodatek funkcyjny - 2 100,00 zł,
  3. dodatek za wysługę lat w wysokości 20% - 1 170,00 zł,
  4. dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie - na okres do dnia objęcia obowiązków przez burmistrza VI kadencji - 3 180,00 zł.

§2

Traci moc uchwała nr II/5/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie określenia wynagrodzenia burmistrza miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.09.25
Data udostępnienia: 2008.10.16 00:04:10
Liczba odwiedzin strony: 897 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:28:55)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny