Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXV/231/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 9.10.2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko-lędzińskiemu na realizację zadania pn. "Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach wraz z remontem urządzeń odwadniających drogę"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 oraz art. 175 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zm.), art. 47 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 88, poz. 539), Rada Miasta uchwala:

§1

Udziela się ze środków z budżetu miasta Lędziny na 2008 rok pomocy finansowej dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 95 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach wraz z remontem urządzeń odwadniających drogę", którego szczegółowy zakres dotyczy dwóch odcinków:

  1. modernizacja odcinka chodnika na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3 od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania z drogą wewnętrzną osiedla;
  2. modernizacja odcinka chodnika na wysokości Gimnazjum nr 2 pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Palmową, a skrzyżowaniem z ul. Gwarków.

§2

Środki finansowe, o których mowa w §1 zostaną przekazane w formie dotacji celowej z budżetu miasta Lędziny.

§3

Warunki przekazania pomocy i zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy miastem Lędziny a powiatem bieruńsko-lędzińskim.

§4

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.09
Data udostępnienia: 2008.10.21 22:48:53
Liczba odwiedzin strony: 897 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:15:47)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny