Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVI/234/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.10.2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. 25-Lecia - na okres 5 lat - z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a, art. 37 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na wydzierżawienie osobie fizycznej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach obręb Hołdunów k.m. 2 przy ul. 25-Lecia stanowiącej część działki oznaczonej numerem 3236/411 o pow. 36 m2 z przeznaczeniem na poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, z możliwością urządzenia ogródka przydomowego. Własność powyższej nieruchomości zapisana jest na rzecz gminy Lędziny w KW 17272 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Odstąpić od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.10.30
Data udostępnienia: 2008.11.18 01:00:34
Liczba odwiedzin strony: 923 (ostatnie odwiedziny 2020.07.26 05:15:46)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny