Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/239/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dot. dalszego funkcjonowania Izby Porodowej w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z §15 ust. 2 pkt b Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Stanowisko Rady Miasta Lędziny dot. dalszego funkcjonowania Izby Porodowej w Lędzinach o następującej treści:

"Izba Porodowa funkcjonuje od 1951 roku a od 1997 roku w strukturze Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach. Placówka cieszy się szerokim uznaniem zarówno pośród rodzących kobiet jak również w środowisku medycznym promując porody fizjologiczne oraz naturalne metody karmienia. Niewątpliwym dowodem wysokiego uznania kompetencji i profesjonalizmu personelu medycznego Izby Porodowej w Lędzinach są przyznane nagrody w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Rodzić po Ludzku w Warszawie. Nasza Placówka uzyskała odpowiednio w 2002 roku piąte i 2006 roku trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu oddziałów położniczych. Ponadto zespół położniczy Izby Porodowej w 2006 roku uzyskał najwyższą nagrodę Fundacji "Rodzić po Ludzku".

Działalność Izby Porodowej w pełni pokrywa się z celami określonymi w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 i celu operacyjnym dotyczącym poprawy opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i małym dzieckiem. Izba Porodowa prowadzi szeroką działalność szkoleniową i edukacyjną współpracując m.in. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym. Dzięki funkcjonującej Szkole Rodzenia oraz działającemu Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Działalności Izby Porodowej propagowane są nowoczesne metody aktywnego porodu. W 2007 roku wizytacje Izby Porodowej przeprowadził Wojewódzki Konsultant ds. Ginekologii i Położnictwa prof. Anita Olejek, która w piśmie do Krajowego Konsultanta poparła działalność Izby Porodowej.

Niewątpliwie istotne dla dalszego funkcjonowania takiej placówki są dane statystyczne i opinie pacjentek, które dowodzą, że forma opieki okołoporodowej świadczona kobietom w ciąży niskiego ryzyka jest bezpieczna i zaspakaja w pełni ich potrzeby oraz środowiska lokalnego. Dlatego też z wielkim niepokojem przyjęliśmy informację, że dalsze funkcjonowanie izby porodowej zależy od utworzenia w niej Sali operacyjnej do przeprowadzania cesarskich cięć. W wielu krajach takich jak Austria, Szwajcaria, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Włochy czy Wielka Brytania promuje się w szczególny sposób rozwój takich placówek. Jednym z celów reformy opieki nad matką i dzieckiem realizowanym przez rząd brytyjski jest umożliwienie każdej kobiecie w ciąży niskiego ryzyka dostępu do usług okołoporodowych świadczonych przez instytucje pozaszpitalnej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt funkcjonowania w Niemczech blisko 150 centrów porodowych prowadzonych przez położne. Koszt porodu jak również pobytu w takiej placówce jest całkowicie refundowany przez instytucje ubezpieczeniowe.

Zdaniem wielu autorytetów medycznych decyzje o włączeniu centrów medycznych takich jak choćby Izba Porodowa jako pełnoprawnego elementu systemu opieki nad matką i dzieckiem opierają się na wieloletnim doświadczeniu, doniesieniach naukowych oraz analizie bezpieczeństwa dla pacjentów. Wspieranie naturalnego porodu z jednoczesnym ograniczeniem rutynowych interwencji medycznych powoduje, że koszty takiego porodu są dużo niższe niż w placówkach szpitalnych. Wobec wzrastającej liczby urodzeń oraz ustawowym obowiązkiem sprawowania właściwej (w naszym przekonaniu lepszej) opieki nad ciężarną i rodzącą rozwój i funkcjonowanie takiej placówki jak Izba Porodowa w Lędzinach jest w pełni uzasadnionym krokiem w kierunku podjęcia (niezwłocznie) działań wspierających rozwój opieki pozaszpitalnej z jednoczesnym usankcjonowaniem prawnym dla tego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę treść zarządzenia nr 32/2008/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne prosimy o umożliwienie zakontraktowania usług medycznych dla Izby Porodowej w Lędzinach na dotychczasowych zasadach do czasu dostosowania placówki do wymagań powyższego zarządzenia.".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.12 22:13:35
Liczba odwiedzin strony: 898 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 21:28:54)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny