Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/247/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątkowych na rzecz samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001, nr 13, poz. 123 ze zm.) w związku z art. 16g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. W celu realizacji statutowych działań przez samorządową instytucję kultury Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Rada Miasta wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie tej instytucji następujących składników majątkowych, stanowiących wartości materialne gminy Lędziny: działka obręb Hołdunów, k.m. 2 - rej. 676, dz. 128, powierzchnia 0,2680 ha - B, zapisana w księdze wieczystej nr KA1T /00019070/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, zabudowana dwoma budynkami.
  2. Wartość ww. składników majątkowych na podstawie ksiąg inwentarzowych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2009 r.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/247/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (17 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.12 22:13:35
Liczba odwiedzin strony: 1036 (ostatnie odwiedziny 2021.06.09 19:31:40)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny