Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/249/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku nr 179 poz. 1485 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Na realizację zadań określonych w programie przeznacza się środki finansowe uzyskane przez miasto Lędziny z opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2009 roku i podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/249/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (48 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.16 22:25:39
Liczba odwiedzin strony: 1592 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 08:40:45)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny