Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/250/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie zmiany do uchwały nr XIII/93/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XIII/93/07 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Lędziny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych, dokonać następujących zmian:

  • w §2 ust. 3 wyraz "porozumienie" zastąpić wyrazem "zarządzenie",
  • w §2 ust. 4 w zdaniu pierwszym wyraz "porozumieniu" zastąpić wyrazem "zarządzeniu",
  • w §2 ust. 4 w zdaniu drugim po wyrażeniu "decyzja umorzeniowa" dodać wyraz "zarządzenie",
  • w §3 ust. 2 wykreślić słowa "zawarcia porozumienia" i dodać wyraz "zarządzenia",
  • pkt. 2 §5 otrzymuje nowe brzmienie w formie jak następuje: "w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych oraz w sytuacjach, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 2 - w drodze zarządzenia",
  • w §5 skreśla się pkt. 3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.16 22:25:39
Liczba odwiedzin strony: 890 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 19:11:10)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny