Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/254/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gajowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami:

  • 3237/66 o pow. 932 m2, zapisanej w KW 24825 Sądu Rejonowego w Tychach,
  • 3247/92 o pow. 557 m2, zapisanej w KW 24825 Sądu Rejonowego w Tychach,
  • 3249/92 o pow. 356 m2, zapisanej w KW 24825 Sądu Rejonowego w Tychach,
  • 3244/82 o pow. 769 m2, zapisanej w KW 41959 Sądu Rejonowego w Tychach,
  • 3246/82 o pow. 370 m2, zapisanej w KW 41959 Sądu Rejonowego w Tychach,
  • 3251/102 o pow. 187 m2, zapisanej w KW 6105 Sądu Rejonowego w Tychach,

położonych w Lędzinach, obręb Hołdunów, karta mapy 2, w rejonie ulic Hołdunowskiej i Gajowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.16 22:25:39
Liczba odwiedzin strony: 889 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 19:13:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny