Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XXXVIII/257/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.11.2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu MZOZ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 nr 91 poz. 408 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, przyjęte uchwałami nr LXI i nr LXII Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. MZOZ w Lędzinach w następującym brzmieniu:

  1. w §7 ust. 1 lit. c Statutu dopisać - ortopedycznej,
  2. w zał. 2 do Statutu w pkt. 5 po wyrażeniu Poradnia stomatologiczna dopisać Poradnia ortopedyczna,
  3. wykreślić ze Statutu MZOZ poradnię schorzeń sutka w związku z niepodjęciem działalności w tym zakresie oraz brakiem kontraktu z NFZ.

§2

Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu MZOZ stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/257/08

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (100 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.11.27
Data udostępnienia: 2008.12.16 22:25:39
Liczba odwiedzin strony: 844 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 09:13:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny