Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XL/269/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2008 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz aktualnego najemcy, budynku mieszkalnego typu domek fiński położonego w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), uchwały nr IV/02/98 Rady Miasta Lędziny z dnia 19.02.1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny, art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100) od ceny sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz aktualnego najemcy, budynku mieszkalnego typu domek fiński położonego w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej 2, zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr IV/02/98 Rady Miasta Lędziny z dnia 19.02.1998 r. "Regulaminem sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny".
  2. Bonifikata, o której mowa w §1 pkt 1 stanowiąca sumę kwot wynikających z:
    • różnicy pomiędzy wartością rynkową nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego a ceną zbycia nieruchomości netto,
    • obniżenia o 40% ceny zbycia domku fińskiego, z tytułu dokonania jednorazowej zapłaty,

    odnosi się wyłącznie do zbywanego budynku mieszkalnego (typu domek fiński).

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.29
Data udostępnienia: 2009.01.16 19:52:23
Liczba odwiedzin strony: 892 (ostatnie odwiedziny 2020.08.05 03:44:22)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny