Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XL/274/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2008 w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży nieruchomości - w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) oraz uchwały nr XXIII/03/98 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.1998 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprzedaży zasiedlonych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od ceny sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego najemcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym przy ulicy:
    • Gwarków 4/9 w Lędzinach

    zgodnie z uchwałą nr XXIII/03/98 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.03.1998 r. w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu sprzedaży zasiedlonych lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Lędziny (za wyjątkiem domków fińskich)".

  2. Bonifikata, o której mowa w §1 pkt 1 obejmuje cenę lokalu a także pierwszą opłatę z tytułu udziału w prawie użytkowania wieczystego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.30
Data udostępnienia: 2009.01.16 19:52:23
Liczba odwiedzin strony: 812 (ostatnie odwiedziny 2020.08.03 17:59:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny