Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2008 roku

Uchwała nr XL/279/08 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.12.2008 w sprawie aktualizowania wartości aportu gminy Lędziny w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach i uzupełnienia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Zaktualizować wartość aportu gminy Lędziny w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach poprzez zwiększenie o kwotę 42 900,00 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset złotych).
  2. Przekazać w gotówce kwotę 41,00 (czterdzieści jeden) złotych Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach celem uzupełnienia kapitału zakładowego.

§2

Uchylić uchwałę nr CCCXXIII/09/02 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przekazania na rzecz PGK "Partner" w Lędzinach nieruchomości stanowiących własność gminy Lędziny.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.12.30
Data udostępnienia: 2009.01.16 19:52:23
Liczba odwiedzin strony: 825 (ostatnie odwiedziny 2020.08.12 03:37:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny