Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLII/297/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.02.2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 8582 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gminy Lędziny na okres od 1.04.2009 r. do 31.03.2010 r. złożoną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Lędziny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega dostarczeniu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/297/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (2551 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.02.26
Data udostępnienia: 2009.03.16 20:03:14
Liczba odwiedzin strony: 820 (ostatnie odwiedziny 2020.07.12 21:47:18)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny