Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr XLVII/324/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.05.2009 w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działek oznaczonych numerami 3278/411 o pow. 69 m2, 3281/411 o pow. 72 m2 z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, tj. działki numer 2845/411

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na bezprzetargową sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Lędziny:

  1. działki oznaczonej numerem 3278/411 o pow. 69 m2 zapisanej w KW KA1T/00019070/7 Sądu Rejonowego w Tychach,
  2. działki oznaczonej numerem 3281/411 o pow. 72 m2 zapisanej w KW KA1T/00017272/9 Sądu Rejonowego w Tychach,

z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, tj. działki numer 2845/411. Zbywane działki położone są w Lędzinach, obręb Hołdunów, k.m. 2 przy ul. Hołdunowskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.05.28
Data udostępnienia: 2009.06.10 18:28:42
Liczba odwiedzin strony: 740 (ostatnie odwiedziny 2020.07.14 07:28:36)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny