Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/371/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 ze zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Dokonać zmian w dochodach budżetowych o kwotę - 800 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.
  2. Dokonać zmiany w wydatkach budżetowych o kwotę per saldo - 1 300 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.
  3. Dokonać zmiany w przychodach o kwotę + 800 000 zł i rozchodach o kwotę + 1 300 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3.
  4. Dokonać zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) dla miasta Lędziny na lata 2009-2011, którego ujednoliconą wersję stanowi załącznik nr 4.
  5. Dokonać zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr LI/358/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 r. poprzez wpisanie treści pod rozdz. 80104 i rozdz. 85404:
    <, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwoty 24 906,00 zł - w rozdz. 80104 w "Zwiększeniach" a w rozdz. 85404 w "Zmniejszeniach".>.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/371/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/371/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (94 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/371/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIII/371/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (159 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 637 (ostatnie odwiedziny 2020.04.09 13:12:52)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny