Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2009 roku

Uchwała nr LIII/380/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 3.12.2009 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta Lędziny, po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisję Budżetu, Finansów i Samorządności, Rada Miasta uchwala:

§1

Określić warunki i tryb wspierania sportu kwalifikowanego przez gminę Lędziny w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe na wspieranie sportu kwalifikowanego określać corocznie w uchwale budżetowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/380/09

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (116 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 31, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2009.12.03
Data udostępnienia: 2009.12.21 21:42:50
Liczba odwiedzin strony: 693 (ostatnie odwiedziny 2020.05.23 15:12:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny