Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XIX/149/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 23.02.2012 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Lędziny w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz §15 ust. 2 lit. b Statutu Gminy Miejskiej Lędziny, Rada Miasta uchwala:

§1

Przyjąć stanowisko Rady Miasta Lędziny w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązać przewodniczącego Rady Miasta do przekazania stanowiska, o którym mowa w §1:

  1. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  2. Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej;
  3. marszałkowi województwa śląskiego;
  4. staroście powiatu bieruńsko-lędzińskiego;
  5. parlamentarzystom mającym swoje biuro na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/149/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (63 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.02.23
Data udostępnienia: 2012.03.14 21:08:10
Liczba odwiedzin strony: 667 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:29)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny