Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXII/164/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2012 w sprawie przekazania odpowiedzi na skargę wniesioną przez zastępcę prokuratora okręgowego w Katowicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku ze zmianami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 54 §2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr 53 poz. 270), Rada Miasta uchwala:

§1

Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedź na skargę z dnia 24 kwietnia 2012 roku złożoną w dniu 27 kwietnia 2012 roku przez zastępcę prokuratora okręgowego w Katowicach na uchwałę Rady Miasta Lędziny nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny zmienioną uchwałą Rady Miasta Lędziny nr III/9/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/451/10 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lędziny, w części obejmującej §2 uchwały.

§2

Faktyczne i prawne argumenty zawarte w odpowiedzi na skargę zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXII/164/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (63 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.31
Data udostępnienia: 2012.06.18 22:25:00
Liczba odwiedzin strony: 691 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 22:05:31)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny