Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXII/170/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2009, nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2011 rok, w skład którego wchodzi:
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zastawienie zmian w funduszu jednostki,
  • informacja dodatkowa.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr XXII/170/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (1860 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.31
Data udostępnienia: 2012.06.18 22:25:00
Liczba odwiedzin strony: 610 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny