Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXII/171/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2012 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 i art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4-7 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Miasta uchwala:

§1

Ustalić stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Lędziny, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§2

Traci moc uchwała Rady Miasta Lędziny nr XIII/92/11 z dnia 29.09.2011 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.05.31
Data udostępnienia: 2012.06.18 22:25:00
Liczba odwiedzin strony: 667 (ostatnie odwiedziny 2020.05.24 11:02:17)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny