Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXIII/178/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2012 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

  1. Dokonać zmiany w wydatkach bieżących oraz majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Dokonać zwiększenia dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatkach nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Dokonać zmiany w wydatkach bieżących na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/178/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (72 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/178/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (52 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/178/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (55 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.28
Data udostępnienia: 2012.07.02 20:41:59
Liczba odwiedzin strony: 690 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny