Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXIII/179/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach, Rada Miasta uchwala:

§1

Przedłuża się na okres od 1 września 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku czas obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę zatwierdzonej uchwałą nr XI/70/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 22.06.2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach. Uzasadnienie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/179/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (85 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.28
Data udostępnienia: 2012.07.02 20:41:59
Liczba odwiedzin strony: 693 (ostatnie odwiedziny 2020.05.25 06:02:20)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny