Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXIII/180/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.06.2012 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lędziny nr XXIX/198/08 z dnia 3.06.2008 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lędziny na lata 2008-2012"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Zmianie ulega §2 pkt 2 lit. b, który otrzymuje brzmienie:
 1. "24 lokale o pow. 1 084,81 m2 w 4 budynkach wspólnot mieszkaniowych z licencjonowanym zarządem wybranym przez właścicieli z udziałem gminy:
  • ul. Gwarków 2-4 - 3 lokale 134,81 m2,
  • ul. Hołdunowska 31 - 11 lokali 499,30 m2,
  • ul. Hołdunowska 33 - 9 lokali 428,00 m2,
  • ul. Pokoju 84-90 - 1 lokal 22,70 m2,
  • 24 lokale 1 084,81 m2. Średnia powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 45 m2.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.06.28
Data udostępnienia: 2012.07.02 20:41:59
Liczba odwiedzin strony: 620 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:35:11)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny