Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXVII/201/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału miasta Lędziny na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 419 §2 i 4 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5.01.2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 113 z późn. zm.), na wniosek burmistrza miasta, Rada Miasta uchwala:

§1

Dokonuje się podziału miasta Lędziny na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§2

Numery okręgów ich granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§4

Uchwała podlega przekazaniu wojewodzie śląskiemu i komisarzowi wyborczemu w Katowicach.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Lędziny oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/201/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (90 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.10.25
Data udostępnienia: 2012.11.05 19:07:57
Liczba odwiedzin strony: 698 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:34:59)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny