Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2012 roku

Uchwała nr XXVIII/207/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.11.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych zmienionej uchwałą nr XVIII/139/12 Rady Miasta Lędziny z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/110/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.11.2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wprowadza się następujące zmiany:

  1. załącznik nr 2 - wzór deklaracji na podatek od nieruchomości - zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/207/12

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (169 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2012.11.29
Data udostępnienia: 2012.12.10 21:32:24
Liczba odwiedzin strony: 776 (ostatnie odwiedziny 2020.05.27 00:35:32)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny