Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2013 roku

Uchwała nr XLI/299/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 24.10.2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny na lata 2014-2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizaycjnych w gminie Lędziny na lata 2014-2017 dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Tychach, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Z dniem 31.12.2013 r. traci moc uchwała nr XXXI/240/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.01.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Lędziny na lata 2012-2015.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/299/13

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (113 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2013.10.24
Data udostępnienia: 2013.10.31 21:47:34
Liczba odwiedzin strony: 1103 (ostatnie odwiedziny 2021.04.17 05:54:12)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny