Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLIV/330/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem sportowo-rekreacyjnym "Centrum", z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie - na czas oznaczony 15 lat - umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, zabudowanej budynkiem sportowo-rekreacyjnym "Centrum" o pow. zabudowy 1 821 m2 (z wyłączeniem pomieszczeń na III piętrze oraz części powierzchni budynku na II piętrze zajętej przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach) oraz budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 177 m2, z Fundacją Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Lędzinach. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek nr 2714/143 o pow. 0,3463 ha, nr 2715/143 o pow. 0,7661 ha, nr 2716/143 o pow. 0,0433 ha, nr 2717/143 o pow. 0,0703 ha, nr 2718/143 o pow. 0,0024 ha, nr 2719/143 o pow. 0,1542 ha, nr 2720/143 o pow. 0,1476/143, nr 2721/143 część o pow. 0,0250 ha, nr 2722/143 o pow. 0,1224 ha, położonych w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 4 przy ul. Lędzińskiej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1T/00032079/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.01.30
Data udostępnienia: 2014.02.06 20:02:22
Liczba odwiedzin strony: 588 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:49)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny