Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLIV/333/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.01.2014 w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu - na czas oznaczony trzech lat, lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lędziny położonego w budynku przy ul. Kolonia Piast 5, Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu na czas oznaczony trzech lat lokalu użytkowego położonego w Lędzinach przy ul. Kolonia Piast 5, o powierzchni użytkowej 249,79 m2 z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego, 47-400 Racibórz, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.01.30
Data udostępnienia: 2014.02.06 20:02:22
Liczba odwiedzin strony: 586 (ostatnie odwiedziny 2020.08.11 06:25:19)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny