Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Lędziny
Miasto Lędziny
Deklaracje majątkowe radnych
Biuro Rady Miasta
Komisje Rady Miasta
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miasta z 2015 roku
Protokoły z sesji
Sprawozdania
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miasta
Uchwały Rady Miasta z 2014 roku

Uchwała nr XLVI/344/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 27.03.2014 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala:

§1

W uchwale nr XLIII/310/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu miasta Lędziny z późniejszymi zmianami, zmienia się załącznik nr 1, tabelę nr 2 oraz tabelę nr 3, oraz wprowadza się następujące zmiany:

 1. w §1 zwiększa się dochody budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 657 484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z czego:
  1. zwiększa się dochody bieżące (tabela nr 1) o kwotę 234 609,00 zł,
  2. zwiększa się dochody majątkowe (tabela nr 1) o kwotę 422 875,00 zł,
 2. w §2 zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2014 rok o kwotę 657 484,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w tym:
  1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130 609,00 zł (tabela nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z czego:
   1. wydatki jednostek budżetowych o kwotę 130 609,00 zł, w tym:
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 130 609,00 zł,
  2. zwiększa się wydatki majątkowe (tabela nr 3) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały o kwotę 526 875,00 zł,
 3. w §6 zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł z czego:
  1. z tytułu zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 500 000,00 zł, w tym:
   1. na sfinansowanie przejściowego deficytu o kwotę 500 000,00 zł,
 4. zmienia się §14, pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 §6 do wysokości 7 100 000,00 zł".

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta.

§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/344/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/344/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (87 KB).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/344/14

Załącznik można pobrać ze strony w formacie Format PDF PDF (91 KB).

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Mariola Kaiser, Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny, tel.: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, e-mail: m.kaiser@ledziny.pl
Biuletyn redaguje: Anna Czap-Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: ledziny.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2014.03.27
Data udostępnienia: 2014.04.09 18:44:33
Liczba odwiedzin strony: 470 (ostatnie odwiedziny 2020.05.22 21:33:44)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
e-mail: E-mail
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miasta ]
Copyright © 2003-2015 Urząd Miasta Lędziny